První svaté přijímání

Eucharistia

„Svatá eucharistie dokončuje uvedení do křesťanského života. Ti, kteří byli povýšeni k důstojnosti královského kněžství a biřmováním mnohem hlouběji připodobněni ke Kristu, se prostřednictvím eucharistie podílejí spolu s celým společenstvím na samotné oběti Pána.“ (KKC 1322)

Přípravu dětí na první sv. přijímání v naši farnosti tvoří:

1. Účast dětí na hodinách náboženské výchovy po dobu aspoň jednoho školního roku v nejbližším místě (nejbližší řeckokatolická nebo římskokatolická fara, případně církevní škola).

2. Nedělní sv. liturgie (nebo mše sv. v římskokatolické farnosti). Pokud se účastníte svatých liturgií jinde, pak si Vaše dítě nechá potvrdit kartičku tamním knězem.

Ke stažení: Přihláška k prvnímu svatému přijímání

První svatá zpověď

Příprava na první přijetí svátosti smíření (na první svatou zpověď) se koná současně s přípravou na přijímání Eucharistie (na první svaté přijímání). Zpravidla se vysluhuje den před slavností 1. sv. přijímání (v sobotu).