Svátost manželství

Manzelstvo

„Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.“ (KKC 1601)

Oba snoubenci na farním úřadě nahlásí datum a čas svatby (nejméně 3 měsíce předem).

Hned při prvním setkání se může sepsat svatební zápis. K tomu je třeba předložit tyto doklady:

  • doklad o státní příslušnosti (platný občanský průkaz, u cizinců cestovní pas)
  • křestní list – ne starší jak 3 měsíce k datu svatby (pokud byl křest mimo naši farnost)
  • úmrtní list předešlého partnera, pokud jeden, případně oba jsou vdovec/vdova.

Snoubenci před svatbou absolvují předmanželskou přípravu a zároveň přistoupí ke svátosti smíření.