Zemřel eparchální mukačevský biskup Milan Šášik

V úterý 14.7.2020 zemřel biskup Milan Šášik CM, eparchiální mukačevský biskup. Biskup Milan Šášik zemřel v nemocnici v Užhorodě na Ukrajině.

Milan Šášik se narodil 17.září 1952 ve vesničce Lehota poblíž Nitry. Během teologických studií na CMBF v Bratislavě tajně vstoupil do řehole lazaristů (Congregatio Missionis, založená sv. Vincentem de Paul). Kněžské svěcení přijal 6. června 1976. Působil v několika farnostech – jako kaplan v Leopoldově, Preseľanech a v Stupavě, jako administrátor v Banské Bělé, Antole, Vysoké pri Banské Štiavnici, a také jako farář v Jacovcích. Ačkoliv byl původně římskokatolík, velmi se zajímal o východní ritus a stal se také birituálním knězem (mohl celebrovat i ve východním ritu). V řeholi zastával vícero služeb – byl magistrem noviců, provinciálním asisstentem a ředitelem študentátu.

Po Sametové revoluci studoval na papežském teologickém institutu Teresianum v Římě. Následně od roku 1992 začal pracovat na Apoštolské nunciatuře v Kyjevě na Ukrajine, kde působil šest let. Kromě administrativních prací během víkendů často cestoval mnoho kilometrů, aby vypomáhal v pastoracii tam, kde byl nedostatek kněží. Nejprve působil jako farář v Perečíně na Zakarpatsku.

Papež Jan Pavel II. ho 12. listopadu 2002 jmenoval apoštolským administrátorem ad nutum Sanctae Sedis (tedy dočasného) Mukačevské řeckokatolické eparchie a za titulárního biskupa bononského. Biskupskou konsekraci přijal v Římě na svátek Zjevení Páně, 6. ledna 2003, spolu s Mons. Janem Babjakem, prešovským arcibiskupem, a to z rukou Jana Pavla II. v Bazilice sv. Petra v Římě.

Během následujících let se mu podařilo konsolidovat poměry v mukačevské eparchii, vytvořit fungující vedoucí struktury, založit nové farnosti a vybudovat velký počet chrámů pro řeckokatolické farnosti. Dne 17. března 2010 byl jmenovaný eparchiálním biskupem mukačevským.

Na návštěvě na Velehradě

Na pozvání kardinála Dominika Duky navštívil řeckokatolický biskup a eparcha Mukačevské řeckokatolické eparchie také 110. plenární zasedání ČBK v červenci 2017 na Velehradě. Během své návštěvy informoval české biskupy o složité situaci na Ukrajině (konflikt na východě země, vnitřní přesídlení, inflace, reálně klesající důchody, atp.). A na základě toho se Česká biskupská konference shodla na potřebě finanční pomoci Eparchii, a následně byla v rámci sbírky vybraná částka přes půl milionu korun. 

Mukačevská eparchie

S dějinami Mukačevské eparchie se pojí Užhorodská unie roku 1646, která znamenala znovusjednocení východních křesťanů s Římem a která se rozšířila i na území dnešního východního Slovenska. Mukačevská eparchie byla oficiálně zřízená 17. září 1771. Z Mukačevské eparchie v 19. století vznikly další řeckokatolické eparchie, dnes sídlící v Rumunsku a Maďarsku, mezi nimi i Prešovská (1818). Roku 1775 bylo biskupské sídlo přeložené z Mukačeva do Užhorodu, což bylo potvrzené Svatým stolcem 24. července 1817 a název Mukačevská eparchie se zachoval doposud.

Zdroj: TK KBS