Důležité informace a připomenutí

Svatý otec František: V nouzi bez zpovědníka vzbuďme dokonalou lítost

Mnoho našich věřících v současné době řeší velký problém. Jak se smířit s Bohem, když nemáme aktuálně možnost přistoupit k svátostné zpovědi? Na tuto otázku dal v pátek 20. Března 2020 odpověď papež František při ranní homilii v Domě sv. Marty. Věřícím připomněl učení Katechizmu Katolické církve o síle dokonalé lítosti.

„Když lítost pochází z lásky k Bohu milovanému nadevše, nazývá se dokonalá“ (je to lítost z lásky – caritatis contritio). Taková lítost odpouští všední hříchy; dosáhne i odpuštění smrtelných hříchů, pokud zahrnuje pevné předsevzetí přistoupit k svátostné zpovědi, jen co to bude možné“ (KKC 1452).

Více na : https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320031

Současně bylo také sděleno na webu ČBK, že Církev umožnila získání odpustků v urgentních případech epidemie

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března 2020 vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň dnes byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné udělit hromadné rozhřešení.

Více na : https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200320cirkev-umoznila-ziskani-odpustku-v-urgentnich-pripadech-epidemie


Duchovní krizová pomoc po telefonu

Česká biskupská konference také reaguje na současnou mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice.Na kněze, kteří se dali k dispozici a jsou ochotni vykonávat tuto službu, mohou se obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení. V Apoštolském exarchátu řeckokatolické církve v ČR to jsou otcové:

prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Max J. KAŠPARŮ, PhD., dr. h. c.
kontakt: max@esperanto.cz ; +420 730 800 884

a

mitr. prot. Mgr. Vasyl SLIVOCKÝ syncel pro Ukrajince a farář Řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze kontakt: slivocky@volny.cz ; +420 603 919 115

I nadále jsou vám při respektování daných pravidel k dispozici a pomoci vaši příslušní duchovní, na něž najdete kontakty např.: www.exarchat.cz/dekanaty-a-farnosti-exarchatu/ nebo Ročenka s kalendáriem dle gregoriánského a juliánského stylu 2020 (Praha 2019), str. 92 – 109.

Též je možno využít kontaktů i na další katolické kněze či terapeuty. Více viz: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu


Přenosy bohoslužeb

Vzhledem k aktuálně platnému nařízení vlády, o němž níže pojednává Slovo ke krizovému opatření vlády ČR z 15. března 2020 a ze kterého vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu.

Znovu připomínáme i zde některé odkazy, na nichž je možné sledovat přenosy bohoslužeb či jiné náboženské pořady:

LOGOS TV – Přenosy bohoslužeb ze Slovenska

https://www.logos.tv/zive-prenosy nebo www.tvlux.sk

ЖИВЕ ТВ – Трансляції Богослужінь УГКЦ – https://zhyve.tv/

www.ugcc.org.ua

Канал ЖИВЕ ТВ на YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCsr-R-8PMxZv9Ckbgmyb3Bw

РАДІО ВОСКРЕСІННЯ – радіо УГКЦ – https://reradio.com.ua/

Doporučujeme i např. poslech Radia Proglas a sledováníTelevize Noe


„Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni při vstupu do velkopostního období.“

(Ze stanoviska místopředsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve z 15. března 2020).