Svaté liturgie se ruší do odvolání

Sláva Isusu Christu, …

mojí milí farnici, přátelé. Vzhledem k šířící se pandemii koronaviru, svaté liturgie se konat nebudou až k odvolání. Je to jistě pro nás bolestný čas a pro mě jako kněze obzvlášť. Jistě Pán Bůh dopouští tu nemoc a můžeme říct že volá, křičí „člověku pozastav se, jen já jsem tvůj živý Bůh, pouze já tě můžu ochránit a uzdravit“

Milí přátelé, bratří a sestry stále na Vás a vaše rodiny myslím v každodenní modlitbě a v každodenní svaté liturgii, kterou sloužím v kaplí. Ať vždy večer můžeme se duchovně spojit ve společné modlitbě a prosit o pozastavení nemocí, o ochranu nás a našich rodin a celého světa.

V modlitbě a s přátelským pozdravem váš o. Pawel